hxWiki מערכת ניהול תוכן לאתרים שכתובה כולה בהקס

מה אתה אומר, @Michael ?

בתור בלוג כאילו? והאמת שזה די מגניב…

כטכנולוגיה זה דבר מגניב, אני מקווה שיתפוס. מי שכתב את זה הוא לא אחר מניקולס, האבא המייסד והמפתח הראשי של שפת הקס.