hxWiki מערכת ניהול תוכן לאתרים שכתובה כולה בהקס

library

(Itzik Arzoni) #1

מה אתה אומר, @Michael ?


(מיכאל שלמה) #2

בתור בלוג כאילו? והאמת שזה די מגניב…


(Itzik Arzoni) #3

כטכנולוגיה זה דבר מגניב, אני מקווה שיתפוס. מי שכתב את זה הוא לא אחר מניקולס, האבא המייסד והמפתח הראשי של שפת הקס.