אודות הקטגוריה תכנות

ניתן לפרסם פה שאלות ותשובות בנושא תכנות הקס ותכנות באופן כללי, שאלות בנושא שימוש בהקס והתקנתו ואפילו שאלות בקשר לספריות של הקס.