אודות הקטגוריה גלריה

בקטגוריה זו נציג פרוייקטים שונים אשר נעשו בהקס.
בין אם אלו משחקים, אתרים או ספריות שנעשו בהקס, ובין אם אלו נעשו על ידיכם או שמצאתם משוטטים ברחבי האינטרנט, אתם מוזמנים לשתף פה.